Menu
Home » Disclaimer

Disclaimer

Welkom op onze website! We willen je graag op de hoogte brengen van onze disclaimer. Hierin leggen we een aantal belangrijke voorwaarden verbonden aan het gebruik van onze website uit, zodat alles duidelijk is voor jou als gebruiker.

We willen benadrukken dat we ons best doen om de inhoud van onze website regelmatig bij te werken en aan te vullen. Ondanks deze inspanningen kan het echter voorkomen dat de informatie op onze website onvolledig of onjuist is.

We willen ook graag vermelden dat onze website experimenteel is en bedoeld voor particulier gebruik. We bieden geen garanties voor de deugdelijkheid of geschiktheid van de inhoud voor een bepaald doel.

Het gebruik van onze website is voor jouw eigen risico en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk te houden voor eventuele schade die voortvloeit uit jouw gebruik van (informatie op) de website of uit het niet kunnen raadplegen van de website. We zijn ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op onze website danwel de door ons geraadpleegde bronnen en/ of de websites van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en Werk.nl.

We willen je erop wijzen dat de informatie die door onderwijsinstituten op onze website wordt geplaatst, door hen zelf wordt beheerd. Dit betekent dat de informatie op elk moment kan veranderen of zelfs helemaal kan worden verwijderd, zonder dat wij daar controle over hebben. Hierdoor kunnen we helaas niet garanderen dat de informatie altijd up-to-date en accuraat is. Als gevolg hiervan kunnen we niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van deze veranderingen of beëindigingen. We hopen echter dat de informatie op onze website, al dan niet geplaatst door onderwijsinstituten, nuttig en waardevol voor je zal zijn.

Let erop dat ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van onze website of de inhoud daarvan kan leiden tot inbreuk op intellectuele rechten en/ of regelgeving op het gebied van privacy en publicatie.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van onze website op elk moment te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Ook behouden wij ons het recht voor om jou de toestemming te ontzeggen onze website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die wij aanbieden gebruik te maken.

Als jij onze website op enigerlei wijze gebruikt, ga je akkoord met deze disclaimer en zorg je ervoor dat je ons en onze medewerkers vrijwaart tegen eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke maatregelen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jouw gebruik van onze website.

We hopen dat je zinvol gebruik kunt maken van onze website voor je studiekeuze en als je vragen of opmerkingen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het team van het MBO Kompas

Bergschenhoek, 1 mei 2023.